Privacy

Woonstichting 't Heem ontkomt er niet aan om persoonsgegevens te verwerken. Denk daarbij aan bijvoorbeeld gegevens van u als huurder: voor het opstellen van een huurovereenkomst, voor het plegen van onderhoud aan uw woning.
Wij gaan uiteraard zorgvuldig om met persoonlijke informatie en gebruiken deze enkel voor de doelen waarvoor ze nodig zijn. Zo gebruiken wij uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden.
Met samenwerkingspartners sluiten wij verwerkersovereenkomsten af zodat ook zij uw privacy waarborgen.

We houden ons aan geldende privacyregelgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing is. Hoe wij dit doen, leest u in onze privacyverklaring en ons privacybeleid.