Visie, Missie en Kernwaarden

Visie

Om van betekenis te zijn voor onze huurders en onze rol in de dorpen goed te vervullen, stellen we ons naar buiten toe, op een verbindende manier op. We doen waar we goed in zijn, opereren in netwerken en weten als netwerkpartner, waar nodig, onze bewoners goed door te verwijzen. Samen met onze (toekomstige) huurders, belangenhouders en partners ontwikkelen we betaalbare, eigentijdse en duurzame woningen en woonzorggebouwen. We beschikken over een gevarieerd kwalitatief goed en betaalbaar woningaanbod, waarvan een aanzienlijk deel bij uitstek geschikt is voor ouderen.

Missie

Woonstichting ’t Heem staat voor prettig en betaalbaar wonen in de dorpen Udenhout, Berkel-Enschot, Haaren, Helvoirt en Biezenmortel. Als sociaal huisvester zijn we thuis in de dorpen en in de lokale samenleving met (vaste) samenwerkingspartners en partijen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Hierdoor dragen we bij aan prettig wonen in de dorpen en maken wij het mogelijk dat mensen betaalbaar, goed en in verschillende levensfasen in hun woning kunnen (blijven) wonen.
Met ons vastgoed bedienen we verschillende doelgroepen en hebben daarnaast speciale aandacht voor de doelgroep senioren.

We doen dat door:
de verhuur van betaalbare, eigentijdse woningen voor jong en oud in een prettige omgeving.

Hoe we dat doen
We zijn dienstbaar aan onze klanten en de lokale samenleving waarin wij werkzaam zijn. We kennen onze klanten, kennen de dorpen en spreken de taal. We werken dichtbij met inspiratie, plezier en betrokkenheid in samenspraak met onze klanten en lokale partners.