De organisatie

Woonstichting 't Heem heeft een directeur-bestuurder en een Raad van Commissarissen. De zittingstermijn van commissarissen bedraagt vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor een tweede zittingsperiode. Zie onderstaand organogram voor de volledige organisatiestructuur.

Organogram