Medezeggenschap

De mening van huurders en medewerkers is belangrijk voor Woonstichting 't Heem. Regelmatig hebben we overleg met de vertegenwoordiging van de huurders; de Huurderbelangenorganisatie  (HBO) Woonstichting 't Heem. Zij hebben een eigen pagina op onze website. Neem vooral een kijkje!

Prettig wonen en fijn leven, dat is waar het om gaat en waar wij ons voor inzetten!

Huurdersontmoetingen in de dorpen
Daarnaast zoeken we onze huurders letterlijk op en organiseren in de verschillende dorpen onze 'Huurdersontmoetingen'.           - Huurdersontmoeting Udenhout 29 oktober 2018

Huurdersparticipatie

We vinden de inspraak van huurders belangrijk. Woonstichting ´t Heem stemt met vaste regelmaat af met haar Huurdersbelangenorganisatie (HBO Woonstichting 't Heem). Bijvoorbeeld over het onderhoud aan woningen. Wat vinden huurders hierin belangrijk? Bezoek de pagina Huurdersbelangenorganisatie voor uitgebreide informatie.

Ondernemingsraad

Medezeggenschap middels een ondernemingsraad is in het belang van de medewerkers en het goed functioneren van een organisatie. Het is een taak van de OR om te signaleren, initiëren, controleren en communiceren. De doelstelling van de OR is objectief, maar kritisch kijken naar het beleid.
Met de ontvlechting van de organisatie en het eigenstandig verdergaan van de woonstichting, heeft Woonstichting 't Heem een eigen OR opgericht. Deze is met ingang van 1 juni 2018 actief.