Organisatie

Woonstichting 't Heem, corporatie in de dorpen
Woonstichting 't Heem is in 2008 voortgekomen uit Woningstichting St. Lambertus en bezit ruim 1000 verhuureenheden, waarvan een kleine 800 zelfstandige huurwoningen. Het overige verhuurbezit bestaat uit overige wooneenheden die we verhuren aan zorgpartijen zoals ASVZ, Prisma en Amarant. Daarnaast verhuren we ook niet-woongelegenheden (garages en zogeheten maatschappelijk en bedrijfsmatig onroerend goed).
We zijn actief in de dorpen Udenhout, Berkel-Enschot, Haaren, Helvoirt en Biezenmortel. Het grootste aandeel van ons bezit is gelegen in Udenhout, waar ook ons kantoor is gevestigd.

Woonstichting ’t Heem, een kleine voorgeschiedenis
1919 werd Woningbouwvereniging St. Lambertus in Udenhout opgericht. Daarnaast had Stichting de Kreite indertijd een vastgoed-tak:  Stichting Ouderenhuisvesting de Kreite, de toenmalige eigenaar van de aanleun- en seniorenwoningen. Deze stichting fuseerde in 1990 met Woningstichting St. Lambertus. Later zijn ook de woonzorglocaties in bezit gekomen van de woonstichting en zijn we vanaf die tijd ook eigenaar en verhuurder van de woon-zorggebouwen in de dorpen, die wij verhuren aan Zorgstichting ’t Heem.