Klachtenregeling huurders

We vinden het belangrijk dat u tevreden bent en zich prettig voelt. Wanneer zich een situatie voordoet waarin dit niet het geval mocht zijn, vernemen we dit graag van u. Dit biedt de mogelijkheid om onze dienstverlening te verbeteren.

We raden u aan de situatie eerst te bespreken met de medewerker van Woonstichting ’t Heem waar u contact mee had. Misschien is sprake van een misverstand en kan dit eenvoudig worden rechtgezet. Lost een gesprek uw probleem niet op? Dan kunt u uw klacht schriftelijk bij Woonstichting ’t Heem melden. Dit kunt u per brief doen, of u vult het klachtenformulier in. Een papieren versie van het klachtenformulier kunt u ook opvragen bij Woonstichting ’t Heem.

Overlast

We vinden het belangrijk dat u tevreden bent en zich prettig voelt. Wanneer zich een situatie voordoet waarin dit niet het geval mocht zijn, vernemen we dit graag van u. Zo kan het zijn dat u overlast ervaart, van werkzaamheden of van buren. Neemt u ook bij overlast contact op met Woonstichting ’t Heem. Een van onze woonconsulenten kijkt naar uw klacht en zoekt samen met u naar een passende oplossing.

Technische klacht

Klachten op technisch gebied meldt u digitaal of telefonisch. Afhankelijk van de aard van uw klacht komt de opzichter langs om de klacht ter plaatse te beoordelen en actie te ondernemen. Meestal schakelen we een bedrijf in om het mankement zo snel mogelijk te verhelpen.

Bezwaar huurverhoging

Naast technische klachten kunnen zich ook andere situaties voordoen waarin u niet tevreden bent. Wanneer u bezwaar heeft tegen huurverhoging bijvoorbeeld. Maakt u uw bezwaar dan bij ons kenbaar. Wanneer de reactie niet naar uw tevredenheid is, kunt u zich richten tot de Huurcommissie, www.huurcommissie.nl. Dit is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met onenigheid tussen huurder en verhuurder over onderhoud, huur en servicekosten.

Wanneer u niet tevreden bent over de oplossing die Woonstichting ’t Heem u naar aanleiding van uw klacht biedt, dan kunt u uw klachtenformulier doorsturen naar de Klachtencommissie.

Klachten met betrekking tot  woonruimteverdeling / woningtoewijzing

Heeft u een klacht over de woningtoewijzing of het woonruimteverdeelsysteem, dan kunt u zich wenden tot een onafhankelijke, centrale Klachtencommissie. Onderstaand kunt u in het onderdeel 'Klachtencommissie' lezen hoe dit in zijn werk gaat.

Klachtencommissie

Woonstichting ‘t Heem heeft zich voor alle huurders bij een onafhankelijke Klachtencommissie aangesloten. Deze commissie zetelt in Tilburg, maar behandelt ook klachten van huurders die in Haaren, Helvoirt of Biezenmortel een woning van Woonstichting ‘t Heem huren. Klachten kunnen hier schriftelijk worden ingediend.

De Klachtencommissie behandelt uw klachten volgens een procedure die is vastgelegd in een klachtenreglement. In dit reglement staat ook beschreven welke klachten de commissie in behandeling neemt. Zoals klachten waar u samen met de woningcorporatie niet uit komt, of klachten die bijvoorbeeld te maken hebben met de wijze van behandeling, bejegening.  Een papieren versie van het klachtenreglement ligt ter inzage bij de Woonstichting aan de Slimstraat 2a in Udenhout.
Middels dit klachtenformulier kunt u bij de Klachtencommissie uw klacht kenbaar maken.

In de folder 'Ik ben huurder en ik heb een klacht' vindt u meer informatie over de klachtenprocedure en de adresgegevens van de Klachtencommissie.