17 februari 2019

Uitnodiging Symposium SBO Tilburg op 27 februari aanstaande

Stedelijk Bewoners OVerleg organiseert bijeenkomst over Verduurzaming - wanneer, waarom en hoe?

Volgens goed gebruik organiseert het Stedelijk Bewonersoverleg (SBO)  jaarlijks symposia voor haar achterban; de huurders van de corporaties Tiwos, TBV Wonen, Wonen Breburg en Woonstichting ’t Heem. 
Het symposium op woensdag 27 februari a aanstaande staat  in het teken van Verduurzaming. In het kader van CO2-neutrale woningen en aardgasloze wijken worden momenteel plannen en instrumenten ontwikkeld. Daarover wil het SBO u nader informeren. Maar ook u kunt uw mening laten horen en/of suggesties aandragen. Voor meer informatie en de uitnodiging: klik hier

Het SBO stelt uw aanwezigheid zeer op prijs. Naast u als bewoner zijn ook bestuurders en medewerkers van de corporaties, de gemeente en raadsleden van harte uitgenodigd.