Urgentie

Het kan zijn dat u op zeer korte termijn andere woonruimte nodig heeft. Als het gaat om zeer dringende situaties, zoals acute dakloosheid of een levensbedreigende situatie, kunt u urgentie aanvragen.

U kunt alleen urgentie aanvragen als:

  • U kunt aantonen dat voor u een noodsituatie geldt;
  • U bij één van de woningcorporaties die aangesloten zijn bij Woning in Zicht als woningzoekende staat ingeschreven.

Een onafhankelijke commissie bepaalt of u in aanmerking komt voor urgentie. Als urgentie is toegekend, geldt die voor zes maanden. Uitgebreide informatie hierover vindt u op de website van Woning in Zicht.