Medehuren

Uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner is automatisch medehuurder en heeft daarmee dezelfde rechten en plichten met betrekking tot de woning. Het is daarbij niet van belang of de naam wel of niet op het huurcontract staat.

Woont u 2 jaar samen en heeft u een duurzame relatie, dan kunt u medehuurderschap aanvragen. Wanneer de medehuurder het huis toegewezen krijgt, wordt deze de hoofdhuurder. Let wel: dit geldt alleen voor partners, niet voor kinderen.
Klik hier voor het formulier aanvraag Medehuurderschap.