Inwonen/samenwonen

Wanneer een persoon bij u komt inwonen of wanneer u samen gaat wonen, hoeft de huurovereenkomst niet gewijzigd te worden. U blijft zelf als hoofdhuurder vermeld staan. Wel dient u het formulier Verzoek toestemming inwoning in te dienen. De handtekening van de medebewoner(s) moet altijd worden gelegaliseerd door middel van een geldig legitimatiebewijs. Wanneer u de huurovereenkomst gaat beëindigen kan de persoon met wie u samenwoont of die bij u inwoont niet in de woning blijven wonen.

Woont u 2 jaar samen en heeft u een duurzame relatie, dan kunt u medehuurderschap aanvragen.