Huur opzeggen

Bij Woonstichting ’t Heem kunt u de huur iedere werkdag van de maand schriftelijk opzeggen. Wij hanteren hierbij de wettelijke opzegtermijn van 1 maand. Het moment van ontvangst van uw opzegging is bepalend voor de einddatum van de huurovereenkomst. De laatste huurdag zal altijd op een werkdag vallen.

Met behulp van het huuropzeggingsformulier, dat u vanaf deze pagina kunt afdrukken, kunt u ons laten weten dat u de huurovereenkomst wilt beëindigen. U kunt het formulier ook telefonisch opvragen of ophalen aan de balie. Houdt u er rekening mee dat u bij de opzegging ons ook een kopie van het identiteitsbewijs van u en uw eventuele medehuurder/echtgenoot overlegt. Met inachtneming van de privacy-regelgeving, zullen wij deze kopie enkel gebruiken ter verificatie en zullen wij de kopie vervolgens direct vernietigen.
Bij overlijden dient u een kopie van de overlijdensakte toe te voegen.