Onderhoud

Keuzevrijheid

Wij hechten belang aan de mogelijkheid dat u zelf uw keuzes bepaalt. Daarom kunt u nu voortaan zelf kiezen wanneer u uw badkamer, keuken of toilet wilt vervangen. Ook de keuze in materialen hebben wij gemoderniseerd. Verschillende keukenfronten, greepjes, bladen en een nieuwe selectie tegels, maken het mogelijk uw eigen sfeer te bepalen.

Reinigen goten en riolering

Wist u dat u zelf verantwoordelijk bent voor het ontstoppen van uw binnenriool en het schoonhouden van goten en hemelwaterafvoeren? Wij gaan u daarbij ontzorgen. Sinds mei heeft ’t Heem een contract afgesloten met RRS (riool reinigingsservice) voor deze werkzaamheden. Zij komen vanaf nu kosteloos uw dakgoten reinigen. Afhankelijk van de ligging en hoeveelheid bomen in de omgeving, zal de frequentie jaarlijks of één keer per twee jaar zijn. In 2018 wordt een nulsituatie gecreëerd door alle goten te reinigen.

Ook als u een verstopping in uw riool heeft, kunt u voortaan rechtstreeks bellen met RRS via nummer 073-6394010. Zij voeren de ontstopping gratis voor u uit, tenzij sprake is van opzettelijke vervuiling zoals bijvoorbeeld toiletdoekjes of vet in de riolering.

Veiligheid

’t Heem investeert de komende jaren nog meer in veiligheid. Elke huurwoning wordt op termijn voorzien van rookmelders. Dit doen wij op momenten dat wij toch al in uw woning zijn, zoals bijvoorbeeld bij het vervangen van groepenkasten.

Energiebesparing

Woonstichting ’t Heem wil dat huurders prettig kunnen wonen in een kwalitatief goede woning. Tegelijkertijd proberen we de woonlasten daarbij zo laag mogelijk te houden. Wij gaan nog actiever aan de slag met energiebesparing.

Het gemiddelde energielabel van onze woningen valt in categorie C. Wij hebben de ambitie om in 2027 op gemiddeld label A uit te komen. Dat kan alleen als we de komende jaren fors investeren in het energiezuiniger maken van de huurwoningen. De eerste uitvoeringsplannen zijn klaar en worden op dit moment omgezet naar concrete maatregelen bij diverse complexen. Als uw woning hiervoor in beeld komt, brengen wij u op de hoogte.

Naast investeringen op woningniveau gaan wij kritisch kijken naar de energielasten bij appartementgebouwen. Zo wordt met regelmaat onderhandeld over inkoop van energie. En wordt verlichting in algemene ruimtes in deze complexen nog uitsluitend vervangen door led verlichting.

Asbest

’t Heem voert een actief beleid op sanering van asbest. Asbestdaken worden vervangen en overig asbest in de woningen wordt gesaneerd indien hiervoor geen constructieve sloop hoeft plaats te vinden. Als wij constateren dat huurders zelf asbest hebben gebruikt, bijvoorbeeld als afdak van een schuurtje dan zullen we hen hierop attenderen. Ben u ervan bewust dat er flinke risico’s verbonden zijn aan asbest! Zo komen er asbestdeeltjes vrij bij brand. Dit kan leiden tot grote gevolgschade door besmetting in de omgeving. De saneringskosten zijn erg hoog en u bent als huurder hiervoor waarschijnlijk niet verzekerd. Wij adviseren u graag bij het saneren van asbest. Neem voor informatie contact met ons op.  

Reparaties

Is in uw woning iets kapot en wilt u dat door ons laten repareren? U kunt 't Heem 24 uur per dag bellen om storingen en reparatieverzoeken te melden. Tijdens kantooruren wordt u telefonisch geholpen door onze servicemedewerker, via info@remove-this.woonstichtingtheem.nl of 013-5229200. Buiten kantooruren kunt u in dringende gevallen contact opnemen met onze meldkamer. U belt hiervoor het algemene telefoonnummer van 't Heem en krijgt via de automatische beantwoorder het nummer van de meldkamer te horen. De medewerkers van de meldkamer zullen u vervolgens verder helpen en indien nodig actie ondernemen. 

‘t Heem hanteert een zogenoemd 'Onderhouds-ABC'. Bij de algemene huurvoorwaarden, die deel uitmaken van de huurovereenkomst, vindt u dit onderhouds ABC in de bijlage met als titel 'Besluit kleine herstellingen'. Hierin staat exact omschreven welke onderhoudswerkzaamheden voor rekening van 't Heem komen en welke kleine herstellingen u zelf dient te verrichten. Wanneer u een reparatieverzoek heeft, vragen we u eerst in dit overzicht te kijken of de reparatie door huurder of door verhuurder moet worden uitgevoerd.

Wanneer het een reparatie betreft die door Woonstichting 't Heem moet worden uitgevoerd, kunt u hiervoor contact met ons opnemen. U mailt hiervoor naar info@remove-this.woonstichtingtheem.nl