Huurbetaling

De huur wordt maandelijks via automatische incasso afgeschreven. De huur betaalt u maandelijks vooraf. Met het machtigingsformulier geeft u Woonstichting 't Heem toestemming om de huur automatisch af te schrijven.

Huurtoeslag

Iedereen in Nederland heeft recht op een betaalbare woning. Voor mensen met een laag inkomen bestaat de huurtoeslag, een tegemoetkoming in de huurkosten. Of u recht heeft op huurtoeslag hangt af van de huurprijs van uw woning, uw inkomen, uw gezinssituatie en uw leeftijd.

Hoe werkt het?

De huurtoeslag is een voorschot. U geeft een schatting van uw inkomen en de huurprijs door aan de Belastingdienst. ’t Heem geeft de huurgegevens door aan de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl). De Belastingdienst controleert of de gegevens kloppen. Dit gebeurt aan de hand van de aangifte Inkomstenbelasting. Heeft u meer verdiend? Dan moet u een deel van de toeslag terugbetalen. Heeft u minder inkomen dan verwacht? Dan krijgt u geld terug. Op de website van de Belastingdienst kunt u zelf een proefberekening maken voor uw huurtoeslag.

Wijzigingen in huurtoeslag

Verandert uw inkomen of uw gezinssituatie? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. De toeslag wordt dan door de Belastingdienst aangepast. Gaat u verhuizen en ontvangt u al huurtoeslag voor uw oude woning? Geef dan de gegevens van de nieuwe huurwoning door aan de Belastingdienst.

Huurtoeslag rechtstreeks overgemaakt naar huurder

De huurtoeslag wordt door de Belastingdienst rechtstreeks overgemaakt op uw rekening. U ontvangt dus enerzijds de toeslag en betaalt dus anderzijds de huur, op dezelfde wijze zoals dit ook bij kinderopvangtoeslag en zorgtoeslag het geval is.